2021

Dotace NSA 2021

V roce 2021 jsme obdrželi dotaci z programu "Provoz a údržba 2021", kterou zajišťuje generální partner Národní sportovní agentura. Finanční prostředky byly využity na provozní náklady v podobě pohonných hmot, souvisejících s provozem sportovního zařízení v daném roce.